Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி (மாநிலங்களுக்கு இழப்பீடு) சட்டம், 2017

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை, ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.
https://gst.py.gov.in/சரக்குகள்-மற்றும்-சேவைகள்-வரி-மாநிலங்களுக்கு-இழப்பீடு-சட்டம்-2017

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 07-12-2018