Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

அரசியலமைப்பு (101 வது திருத்தம்) சட்டம், 2016

இந்த பக்கம் தமிழ் மொழியில் இல்லை, ஆங்கிலத்தில் படிக்க கீழே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்க.
https://gst.py.gov.in/அரசியலமைப்பு-101-வது-திருத்தம்-சட்டம்-2016

முந்தைய பக்கத்திற்குத் திரும்புக | பக்கம் கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதி: 07-12-2018